Maryland

คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม

ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์ม กรุณาตอบคำถามด้านบนของแบบฟอร์มว่าคุณเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและคุณจะมีอายุ 18 ปีก่อนหรือในวันเลือกตั้งหรือไม่ ถ้าคุณตอบว่าไม่ในข้อใดข้อหนึ่งของคำถามนี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน แต่คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงจากรัฐอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนก่อนที่จะอายุ 18

Box 1 --ชื่อ สกุล

กรอกชื่อเต็มของคุณ โดยเริ่มจากนามสกุล ชื่อจริง และชื่อกลาง กรุณาอย่าใช้ชื่อเล่นหรืออักษรย่อ

Note: ถ้าคุณกำลังใช้ใบสมัครนี้เพื่อการแจ้งการเปลี่ยนชื่อ กรุณาระบุในช่อง Box A (ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้) ชื่อเต็มก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อ

Box 2 -- ที่อยู่บ้าน

กรอกที่อยู่ของคุณ กรุณา อย่า กรอกที่อยู่ทางไปรษณีย์ถ้ามันไม่เหมือนกับที่อยู่บ้าน กรุณาอย่าใช้ที่อยู่แบบตู้ปณ. หรือเส้นทางชนบทที่ไม่มีเลขที่ตู้ไปรณีย์ กรุณาอ่านข้อแนะนำของรัฐที่เกี่ยวกับการใช้หมายเลขเส้นทาง

Note: หากคุณเคยลงทะเบียนแล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกในการลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่ในช่องที่ 2 กรุณาระบุในช่อง Box B (ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้) ที่อยู่ที่คุณเคยใช้ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ กรุณากรอกอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้

กรุณาคำนึงถึงข้อนี้: หากคุณอาศัยในพื้นที่ชนบท และไม่มีเลขที่บ้านและชื่อถนน หรือหากคุณไม่มีที่อยู่ กรุณาแสดงที่อยู่ของคุณบนแผนที่ในช่องBox C (ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้).

Box 3 -- ที่อยู่ทางไปรษณีย์

ถ้าคุณได้รับจดหมายต่างจากที่อยู่ในช่องที่ 2 กรุณากรอกที่อยู่ทางไปรษณีย์ในช่องนี้ ถ้าคุณไม่ได้กรอกที่อยู่ในช้องที่ 2 คุณ ต้อง กรอกในช่องที่ 3 ที่อยู่ที่คุณสามารถรับจดหมายได้

Box 4 -- วันเดือนปีเกิด

ระบุเดือนวันปีเกิด; เดือน, วัน, ปีตรวจทานให้ดีว่าไม่ได้เขียนวันที่วันนี้นะคะ!

Box 5 -- หมายเลขโทรศัพท์

รัฐส่วนใหญ่ขอหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อในกรณีที่มีคำถามเกี่ยวกับใบสมัครของคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้

Box 6 -- หมายเลขบัตรประจำตัว

ถ้าคุณมีใบขับขี่จากรัฐแมริแลนด์หรือบัตรประจำตัวจาก Motor Vehicle Administration คุณจะต้องระบุหมายเลขบัตร ถ้าคุณไม่มีใบขับขี่จากรัฐแมริแลนด์หรือบัตรประจำตัวจาก Motor Vehicle Administration คุณจะต้องระบุหมายเลขโซเชี่ยลซีเคียวริตี้สี่ตัวสุดท้าย ถ้าคุณไม่มีหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่กล่าวมานี้ กรุณาใส่คำว่า "NONE" แล้วรัฐจะให้หมายเลขประจำตัวคุณ

Box 7 -- พรรคที่เลือก

คุณจะต้องลงทะเบียนกับพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งขั้นต้น

Box 8 -- เชื้อชาติหรือสัญชาติ

ไม่จำเป็นต้องระบุ

Box 9 -- ลายเซ็น

ตรวจทานข้อมูลในช่องที่ 9 ภายใต้กฎระเบียบรัฐของคุณ ก่อนที่คุณจะเซ็นชื่อ กรุณาตรวจเพื่อความแน่ใจว่า:

(1) คุณมีคุณสมบัติครบถ้วน ’s และ
(2) คุณเข้าใจ กฎทุกข้อ ในช่อง 9

ท้ายที่สุดแล้ว กรุณาเซ็นชื่อเต็มและกากบาท ลงวันที่วันนี้โดยเขียนเดือน วัน ปี หากผู้สมัครลงทะเบียนเลือกตั้งไม่สามารถเซ็นชื่อเองได้ บุคคลที่ช่วยผู้สมัครกรอกใบสมัครนี้ กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (จะเขียนหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็ได้)ในช่อง D

คำแนะนำทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์ใช้แบบฟอร์มนี้
ถ้าคุณเป็นพลเมืองอเมริกันที่อาศัยหรือมีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถใช้สมุดเล่มนี้เพื่อ:

  • ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
  • แจ้งการเปลี่ยนชื่อต่อสำนักงานการลงทะเบียนเลือกตั้ง
  • แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ต่อสำนักงานการลงทะเบียนเลือกตั้ง หรือ
  • ลงทะเบียนเพื่อเลือกพรรคการเมือง

ข้อยกเว้น
กรุณาอย่า ใช้ใบสมัครนี้ถ้าคุณอาศัยนอกสหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐฯ และคุณไม่มีที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือถ้าคุณเป็นทหารประจำการในฐานทัพต่างประเทศ กรุณาใช้โปสการ์ดใบสมัครของรัฐบาลกลางซึ่งคุณหาได้จากฐานทัพทหารที่คุณประจำอยู่ สถานฑูตอเมริกัน หรือสถานกงสุลอเมริกัน

นิวแฮมเชียร์ เคลิร์คประจำเมืองต่างๆจะรับใบสมัครนี้ในฐานะคำร้องเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์เท่านั้น
นอร์ทดาโคต้า ไม่มีการลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง
ไวโอมิ่ง ตามกฎหมายคุณไม่สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

วิธีการตรวจว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐของคุณหรือไม่
แต่ละรัฐมีกฎระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันในการกำหนดว่าใครมีสิทธิ์ลงทะเบียนและเลือกตั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลใน State Instructions รัฐทุกรัฐกำหนดว่าคุณจะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯโดยกำเนิดหรือด้วยการแปลงสัญชาติเพื่อมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ กฎหมายรัฐบาลกลางห้ามมิให้มีการปลอมแปลงเอกสารหรือแอบอ้างการเป็นพลเมืองอเมริกันเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับประเทศ คุณไม่สามารถ ลงทะเบียนเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งที่ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

วิธีการกรอกใบสมัครนี้
กรุณาอ่านข้อปฏิบัติภายใต้ Application Instructions และ State Instructions ในการกรอกใบสมัครฉบับนี้

  • อันดับแรก กรุณาอ่านคำแนะนำภายใต้ Application Instructions คำแนะนำเหล่านี้จะให้ข้อมูลสำคัญสำหรับทุกท่านที่ใช้ใบสมัครฉบับนี้
  • ลำดับต่อมา กรุณาหารัฐของคุณภายใต้ State Instructions ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อใส่ข้อมูลในช่องที่ 6, 7, และ 8 คุณสามารถหาข้อมูลเพื่อรับทราบคุณสมบัติและคำสัตย์สาบานทั้งหมดที่จำเป็นของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในช่องที่ 9 อีกด้วย

เมื่อไรที่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้ง
แต่ละรัฐกำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งแตกต่างกันออกไป

วิธียื่นใบสมัคร
ส่งใบสมัครไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใต้ State Instructions หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานการลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตของคุณ รัฐที่ได้รับมอบหมายให้รับใบสมัครที่รัฐบาลกลางใช้ สามารถรับใบสมัครที่ปริ๊นต์ลงบนกระดาษขาวธรรมดาจากคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องเซ็นชื่อและส่งแบบฟอร์มกลับทางไปรษณีย์ด้วยแสตมป์ที่ถูกต้อง

ผู้ลงคะแนนเป็นครั้งแรกที่ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์
หากคุณกำลังลงทะเบียนเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในเขตของคุณ และคุณใช้วิธีลงทะเบียนทางไปรษณีย์ กฎหมายรัฐบาลกลางกำหนดให้คุณแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคล คุณสามารถใช้หลักฐานดังต่อไปนี้:

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ปัจจุบัน หรือ
  • ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า หรือค่าแก๊ส สำเนาบัญชีธนาคารฉบับล่าสุด เช็คที่ได้รับจากสวัสดิการรัฐบาล หางเช็คจากนายจ้าง หรือเอกสารอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลที่ระบุชื่อและที่อยู่ของคุณ

ผู้ลงคะแนนเสียงจะได้รับการยกเว้นหากคุณยื่นสำเนาหลักฐานยืนยันตัวบุคคลพร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียนเลือกตั้งทางทางไปรษณีย์ กรุณาคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้หากคุณต้องการยื่นสำเนาหลักฐานดังกล่าว:

  • หากคุณต้องการจะยื่นสำเนาดังกล่าว โปรดทราบว่ารัฐที่คุณอาศัยอยู่มีสิทธิ์ขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวบุคคล ซึ่งคุณอาจจะต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง ณ คูหาเลือกตั้งในเขตของคุณ ถึงแม้ว่าคุณอาจได้แสดงหลักฐานตามที่กฎหมายรัฐบาลกลางกำหนดก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ตาม
  • กรุณาแนบสำเนาของเอกสารสำคัญเท่านั้น อย่าส่งเอกสารตัวจริงมาให้เรา